ARTYKUŁY

Zachęcamy do czytania i dodawania własnych tekstów.

TRENINGI

Zapraszamy na bezpłatne, otwarte treningi biegowe.

OBOZY

Zapraszamy do zapoznania si─Ö z ofert─ů.

Regulamin Klubu 12tri.pl

Regulamin klubu 12tri.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klub nosi nazw─Ö 12tri.pl, dalej jako „12tri.pl”.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za dzia┼éalno┼Ť─ç 12tri.pl jest Fundacja 'Zdrowa' ul. Sokratesa 13c/234 01-909 Warszawa KRS: 0000527397, REGON 147466463 STATUT, dalej jako „Prowadz─ůcy”.
 3. 12tri.pl u┼╝ywa znaku towarowego zarejestrowanego i opatentowanego w Urz─Ödzie Patentowym RP pod numerem 249747, do którego w dniu 10.05.2011 roku przyznano wy┼é─ůczne prawo ochronne. ┼Üwiadectwo ochronne wystawiono Micha┼éowi Rachwa┼éowi.

II. CELE

 1. Celami 12tri.pl s─ů:
 1. organizowanie i rozwój  kultury fizycznej w ┼╝yciu spo┼éecznym i publicznym;
 2. integracja ┼Ťrodowisk sportowych, lokalnych i globalnych;
 3. rozpowszechnianie sportu kwalifikowanego w społeczeństwie;
 4. dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz spo┼éeczno┼Ťci lokalnych i ogólnokrajowych;
 5. rozwój bada┼ä naukowych w sporcie;
 6. edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych we wszystkich formach kształcenia w sporcie.
 1. Cele 12tri.pl realizowane s─ů przez Prowadz─ůcego i klubowiczów.

III. CZŁONKOWIE
 

 1. Każdy członek 12tri.pl powinien godnie reprezentować klub 12tri.pl i postępować według zasad "Fair play".
 2. Warunkiem przyst─ůpienia do 12tri.pl jest prawid┼éowa rejestracja konta w serwisie internetowym klubu 12tri.pl oraz op┼éacona sk┼éadka cz┼éonkowska.
 3. W celu rejestracji nale┼╝y uzupe┼éni─ç dane korzystaj─ůc z formularza zamieszczonego na stronie www.12tri.pl tj.http://12tri.pl/33s,strona,dolacz-do-nas
 4. Sk┼éadki cz┼éonkowskie nale┼╝y wp┼éaca─ç podaj─ůc nast─Öpuj─ůce dane:

Fundacja 'Zdrowa'
ul. Sokratesa 13c/234
01-909 Warszawa

Nowy nr konta: 63253000082060100870090001
Tytuł przelewu: Składka członkowska 12tri.pl za ,[rok, Imię i Nazwisko] - 50 zł /rocznie za osobę
 

 1. Wysoko┼Ť─ç sk┼éadki rocznej w 2017 jest sta┼éa i wynosi 50 z┼é za osob─Ö i nie podlega zwrotowi. Wp┼éaty w wi─Ökszej kwocie nie b─Öd─ů podlega┼éy zwrotowi a przechodz─ů na nast─Öpny rok.
 2. Brak op┼éaty sk┼éadki rocznej w terminie do ko┼äca grudnia roku poprzedzaj─ůcego powoduje dezaktywacj─Ö konta cz┼éonka klubu 12tri.pl. Konto staje si─Ö aktywne po zaksi─Ögowaniu wp┼éaty sk┼éadki.
 3. Cz┼éonek klubu 12tri.pl rejestruj─ůc si─Ö w bazie danych 12tri.pl o┼Ťwiadcza, ze informacje podane podczas rejestracji s─ů prawdziwe. O ka┼╝dej zmianie danych rejestrowych nale┼╝y poinformowa─ç administratora (Prowadz─ůcego).
 4. Osoby nieletnie proszone s─ů o dostarczenie pozwolenia opiekuna prawnego na udzia┼é w treningach.
 5. Poprzez uczestnictwo w treningach uczestnik pełnoletni zapewnia o dobrym stanie swego zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w treningu.
 6. Ka┼╝dy uczestnik treningu swoj─ů obecno┼Ťci─ů potwierdza fakt, ┼╝e ─çwiczy na w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç i nie s─ů mu znane ┼╝adne medyczne, zdrowotne przeciwwskazania do udzia┼éu w zaj─Öciach.

III. UDZIAŁ W ZAWODACH

 1. Bior─ůc udzia┼é w zorganizowanych zawodach sportowych cz┼éonkowie klubu 12tri.pl powinni godnie reprezentowa─ç klub i je┼Ťli organizator imprezy nie zastrze┼╝e inaczej, powinni nosi─ç stroje z logo 12tri.pl
 2. W klasyfikacjach dru┼╝ynowych nale┼╝y wpisa─ç „12tri.pl”.

IV. WYST─äPIENIE Z 12TRI.PL

Wyst─ůpienie z klubu 12tri.pl jest dobrowolne i nast─Öpuje po skutecznym dostarczeniu na adres: Fundacja 'Zdrowa' : ul. Sokratesa 13c/234, 01-909 Warszawa pisemnego o┼Ťwiadczenia o  rezygnacji z cz┼éonkostwa w klubie 12tri.pl. Wyst─ůpienie z klubu 12tri.pl nast─Öpuje w momencie otrzymania o┼Ťwiadczenia przez odbiorc─Ö. Klub 12tri.pl zachowuje prawo do przetwarzania danych osobowych.
 

V. PRZEPISY KOŃCOWE

Zmiany niniejszego regulaminu wchodz─ů w ┼╝ycie z dniem ich publikacji na stronie internetowej, o ile nie zastrze┼╝ono inaczej.