ARTYKUŁY

Zachęcamy do czytania i dodawania własnych tekstów.

TRENINGI

Zapraszamy na bezpłatne, otwarte treningi biegowe.

OBOZY

Zapraszamy do zapoznania si─Ö z ofert─ů.

Regulamin Serwisu 12tri.pl

Regulamin Serwisu 12tri.pl

 1. Postanowienia ogólne:
   
 1. Ka┼╝da osoba która przyst─Öpuje do korzystania z serwisu 12tri.pl tym samym przyjmuje do wiadomo┼Ťci i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 2. Serwis12tri.pl jest stron─ů internetow─ů zawieraj─ůc─ů informacje na temat szeroko poj─Ötego sportu. Informacje i materia┼éy w nim zawarte w cz─Ö┼Ťci pochodz─ů od osób trzecich oraz od instytucji, osób  wspó┼épracuj─ůcych z 12tri.pl. Prowadz─ůcy stron─Ö nie ingeruje w ich tre┼Ť─ç, z zastrze┼╝eniem innych postanowie┼ä regulaminu.
 3. 12tri.pl zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub w┼éa┼Ťciwo┼Ťci 12tri.pl
 4. Osoba zak┼éadaj─ůca konto na 12tri.pl  poprzez fakt zapisania wyra┼╝a zgod─Ö na brzmienie niniejszego regulaminu oraz o┼Ťwiadcza, i┼╝ zapozna┼éa si─Ö z jego tre┼Ťci─ů.
 5. Wszyscy zarejestrowani u┼╝ytkownicy serwisu 12tri.pl  wyra┼╝aj─ů zgod─Ö na publikacj─Ö ich wizerunku w relacjach z imprez zamieszczonych w mediach oraz materia┼éach promocyjnych 12tri.pl, patronów medialnych i sponsorów.
 6. Obowi─ůzuje zakaz prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci promocyjnej, informacyjnej, marketingowej, bez uprzedniej zgody w┼éa┼Ťciciela 12tri.pl.
 7. Wszyscy u┼╝ytkownicy wyra┼╝aj─ů zgod─Ö na przetwarzanie ich danych osobowych do celów zwi─ůzanych z realizacj─ů zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
 8. W┼éa┼Ťciciele serwisu 12tri.pl nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci za szkody i czyny wyrz─ůdzone przez u┼╝ytkowników oraz osoby trzecie.

 

 1. Odpowiedzialno┼Ť─ç u┼╝ytkownika

 

 1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w serwisie12tri.pl na własne ryzyko.
 2. Korzystanie z 12tri.pl podlega ograniczeniom wynikaj─ůcym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad post─Öpowania odnosz─ůcych si─Ö do wszystkich u┼╝ytkowników Internetu, które maj─ů na celu ochron─Ö ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 3. Odpowiedzialno┼Ť─ç za wykorzystanie informacji zawartych w 12tri.pl oraz podj─Öte na ich podstawie decyzje spoczywa wy┼é─ůcznie na u┼╝ytkowniku.
 4. U┼╝ytkownik zobowi─ůzuje si─Ö pokry─ç wszelkie straty i szkody powsta┼ée na skutek jego zawinionych dzia┼éa┼ä lub zaniecha┼ä oraz zaspokoi─ç roszczenia osób trzecich, tak┼╝e dochodzone przed s─ůdem, skierowane przeciw 12tri.pl , a zwi─ůzane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

 

 1. Odpowiedzialno┼Ť─ç 12tri.pl

 

 1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomo┼Ťci, i┼╝ w serwisie 12tri.pl znajduj─ů si─Ö tre┼Ťci i materia┼éy naruszaj─ůce prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, 12tri.pl podejmie odpowiednie dzia┼éania zmierzaj─ůce do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami wspó┼é┼╝ycia spo┼éecznego i dobrymi obyczajami. 
 2. Informacje zawarte w serwisie 12tri.pl  nie stanowi─ů reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzeda┼╝y, je┼Ťli nie jest to wyra┼║nie wskazane w takim komunikacie.
 3. Informacje przedstawione w 12tri.pl pozyskiwane s─ů z ogólnie dost─Öpnych ┼║róde┼é lub od stron trzecich uprawnionych do udost─Öpniania takich informacji. 12tri.pl dok┼éada wszelkich stara┼ä, aby informacje te by┼éy rzetelne i aktualne, jednak nie bierze odpowiedzialno┼Ťci za te informacje, gdy┼╝ nie ma mo┼╝liwo┼Ťci zweryfikowania i zagwarantowania dok┼éadno┼Ťci, rzetelno┼Ťci, terminowo┼Ťci oraz kompletno┼Ťci tych informacji.
 4. Wszelkie informacje publikowane przez 12tri.pl nie s─ů w ┼╝adnym zakresie czynno┼Ťciami doradztwa. Wszystkie informacje s─ů przekazywane bezp┼éatnie i s─ů dost─Öpne powszechnie dla ka┼╝dego u┼╝ytkownika Internetu.
 5. Odpowiedzi ekspertów w ramach strony 12tri.pl mog─ů zawiera─ç praktyczne przyk┼éady zwi─ůzane z problemami u┼╝ytkowników, jednak nie s─ů w ┼╝adnym wypadku rozwi─ůzaniem konkretnego problemu danego u┼╝ytkownika.
 6. 12tri.pl nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ťci rozpowszechniane przez U┼╝ytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach 12tri.pl jak i za dzia┼éania u┼╝ytkowników naruszaj─ůce prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 7. 12tri.pl nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za szkody wynik┼ée z jakichkolwiek zdarze┼ä, które pozostaj─ů poza kontrol─ů 12tri.pl
 8. 12tri.pl ma prawo korygowa─ç zawarto┼Ť─ç strony internetowej 12tri.pl w dowolnym czasie bez powiadamiania U┼╝ytkowników. 12tri.pl nie ponosi ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci za ewentualne opó┼║nienia, b┼é─Ödy lub niekompletno┼Ť─ç informacji, jak te┼╝ za zak┼éócenia w dzia┼éaniu strony internetowej 12tri.pl
 9. 12tri.pl nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za decyzje podj─Öte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej 12tri.pl , ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
 10. Niniejsza strona internetowa 12tri.pl ma charakter wy┼é─ůcznie informacyjny i nie tworzy ┼╝adnych zobowi─ůza┼ä po stronie 12tri.pl
   
 1. Partnerzy 12tri.pl
   
 1. 12tri.pl publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odno┼Ťniki takie mog─ů prowadzi─ç do w┼éa┼Ťcicieli reklam, dostawców tre┼Ťci b─ůd┼║ partnerów (podmiotów wspó┼épracuj─ůcych), którzy mog─ů w wyniku umów korzysta─ç z logo 12tri.pl i/lub stylu, wspólnej marki.
 2. 12tri.pl nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ť─ç informacji zawartych na stronach partnerów wspó┼épracuj─ůcych. Korzystaj─ůc z banneru lub linku u┼╝ytkownik przechodzi na stron─Ö nale┼╝─ůc─ů do innego w┼éa┼Ťciciela.
 3. 12tri.pl nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za dostaw─Ö b─ůd┼║ jako┼Ť─ç jakichkolwiek towarów b─ůd┼║ us┼éug sprzedawanych, b─ůd┼║ reklamowanych za po┼Ťrednictwem lub na stronach 12tri.pl (gwarancja, r─Ökojmia), w przypadku gdy sprzedawc─ů albo us┼éugodawc─ů jest inny podmiot.
 4. 12tri.pl nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za polityk─Ö prywatno┼Ťci i ochron─Ö danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyska─ç wi─Öcej informacji dotycz─ůcych polityki prywatno┼Ťci partnerów 12tri.pl, nale┼╝y odwiedzi─ç stron─Ö partnera oraz zapozna─ç si─Ö dok┼éadnie z dan─ů polityk─ů prywatno┼Ťci.
 5. 12tri.pl nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ťci pojawiaj─ůce si─Ö na stronach swoich partnerów.
 6. 12tri.pl nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za skutki u┼╝ycia wszelkich informacji lub materia┼éów dost─Öpnych na stronach partnerów wspó┼épracuj─ůcych.
 1. Zastrze┼╝enia techniczne
   
 1. Ze wzgl─Ödu na techniczne ograniczenia 12tri.pl nie mo┼╝e gwarantowa─ç, ┼╝e informacje przesy┼éane za pomoc─ů Internetu dotr─ů do u┼╝ytkownika w formie bezb┼é─Ödnej, kompletnej i pe┼énej. 12tri.pl nie mo┼╝e te┼╝ zapewni─ç, ┼╝e przegl─ůdanie stron na portalu b─Ödzie odbywa┼éo si─Ö bez przerw, wad technicznych oraz ┼╝e u┼╝ytkownik uzyska dok┼éadnie t─Ö informacj─Ö, której szuka┼é.
 2. Z zastrze┼╝eniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu 12tri.pl nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym dzia┼éaniem systemu transmisji, w tym awariami sprz─Ötu, opó┼║nieniami i zak┼éóceniami przesy┼éu informacji.
 3. 12tri.pl do┼éo┼╝y wszelkich stara┼ä, aby jakakolwiek transmisja danych za pomoc─ů Internetu by┼é─ů bezpieczna tzn. aby przesy┼éane informacje zosta┼éy przes┼éane z zachowaniem tajemnicy, ca┼éo┼Ťci i kompletno┼Ťci przesy┼éanych danych niemniej nie gwarantuje, ┼╝e transmisja taka b─Ödzie bezpieczna.
 4. 12tri.pl nie gwarantuje bezpiecze┼ästwa informacjom do niego przesy┼éanym. Dlatego wszelkie takie transmisje s─ů realizowane na w┼éasne ryzyko osoby przesy┼éaj─ůcej informacje.
   
 1. Prawa autorskie
   
 1. Zarówno uk┼éad tre┼Ťci zawarty w serwisie 12tri.pl jak i poszczególne jego cz─Ö┼Ťci, takie jak materia┼éy pisemne, zdj─Öcia, grafika i inne, korzystaj─ů na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Ka┼╝dy z u┼╝ytkowników zobowi─ůzany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawarto┼Ť─ç serwisu 12tri.pl mo┼╝e by─ç przez u┼╝ytkowników wykorzystywana tylko dla u┼╝ytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególno┼Ťci - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udost─Öpnianie osobom trzecim w inny sposób, mo┼╝e nast─Öpowa─ç tylko pod warunkiem uzyskania wyra┼║nego pisemnego zezwolenia ze strony 12tri.pl i w ramach przeznaczenia okre┼Ťlonego przez 12tri.pl. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawarto┼Ťci serwisu, nale┼╝y si─Ö z kontaktowa─ç z 12tri.pl pod adresem michal@12tri.pl
 3. Korzystanie z materia┼éów opublikowanych w serwisie 12tri.pl w celu innym ni┼╝ do u┼╝ytku osobistego a wi─Öc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci odbywa si─Ö na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które wyst─Öpuj─ů na stronach 12tri.pl podlegaj─ů ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 5. W przypadku wyst─ůpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powy┼╝szych zasad przez u┼╝ytkownika, b─Ödzie on zobowi─ůzany naprawienia szkody 12tri.pl na zasadach ogólnych.
 6. Publikacja linku do 12tri.pl  czy jakiejkolwiek cz─Ö┼Ťci serwisu w innych serwisach powinna mie─ç form─Ö: Trenujemy z 12tri.pl . W sprawie publikacji linku do 12tri.pl  w innej formie prosimy o kontakt michal@12tri.pl
   
 1. Ochrona danych osobowych
   
 1. Informacje o charakterze danych osobowych przekazywane do 12tri.pl pozostaj─ů w┼éasno┼Ťci─ů osoby wysy┼éaj─ůcej, jednak┼╝e przesy┼éanie ich do 12tri.pl jest równoznaczne z udzieleniem 12tri.pl zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewn─Ötrznych. Zapisanie danych osobowych w systemie 12tri.pll i ich wykorzystywanie jest mo┼╝liwe jedynie po wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osob─Ö, której dane dotycz─ů. Wyra┼╝enie zgody polega na „klikni─Öciu” myszk─ů w odpowiednim polu na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczon─ů na stronie klauzul─ů o wyra┼╝eniu zgody na wykorzystanie danych osobowych. W ka┼╝dym przypadku dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).
 2. 12tri.pl wykorzystuje informacje o swoich u┼╝ytkownikach wy┼é─ůcznie w celu: poprawienia tre┼Ťci swych stron, dostosowania tre┼Ťci i uk┼éadu strony do preferencji poszczególnych u┼╝ytkowników, informowania u┼╝ytkowników o zmianach w 12tri.pl, informowania o ofertach b─ůd┼║ mo┼╝liwo┼Ťciach promocyjnych, które zdaniem 12tri.pl s─ů interesuj─ůce dla U┼╝ytkowników; monitorowania narusze┼ä prawa lub niniejszego regulaminu.
 3. Przez wype┼énienie formularza rejestracji, U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie i wykorzystywanie przez 12tri.pl oraz podmioty z ni─ů wspó┼épracuj─ůce swoich danych osobowych w postaci powy┼╝szej, do celów zwi─ůzanych z obs┼éug─ů oraz ┼Ťwiadczeniem us┼éug przez 12tri.pl
 4. U┼╝ytkownik dane z formularza przekazuj─Ö 12tri.pl dobrowolnie oraz przyjmuj─Ö do wiadomo┼Ťci, ┼╝e ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci danych i prawo ich poprawienia zgodnie z ustaw─ů o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
 5. U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na zbieranie dotycz─ůcych go danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych,  marketingowych zwi─ůzanych z 12tri.pl, o┼Ťwiadcza i┼╝ zosta┼é poinformowany o dobrowolno┼Ťci przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania.

Dane dotycz─ůce u┼╝ytkowników s┼éu┼╝─ů okre┼Ťleniu ich preferencji w zakresie potrzeb, zainteresowa┼ä (z wy┼é─ůczeniem danych okre┼Ťlonych w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych) i mog─ů by─ç wykorzystywane przez 12tri.pl z prawem udost─Öpniania reklamodawcom, aby lepiej odpowiada─ç na potrzeby u┼╝ytkownika, je┼╝eli ten wyrazi na to zgod─Ö.

 1. ┼Üwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů
   
 1. U┼╝ytkownik, w zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczeniem przez 12tri.pl us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, przez udost─Öpnienie 12tri.pl identyfikuj─ůcego go adresu elektronicznego, wyra┼╝a zgod─Ö na przesy┼éanie przez 12tri.pl, za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej, w szczególno┼Ťci poczty elektronicznej, skierowanej do U┼╝ytkownika jak i te┼╝ informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z pó┼║n. zm.).
 2. U┼╝ytkownik mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç reklamacj─Ö zwi─ůzan─ů ze ┼Ťwiadczeniem us┼éug drog─ů elektroniczn─ů przez 12tri.pl.
 3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do 12tri.pl na adres poczty elektronicznej: michal@12tri.pl
 4. 12tri.pl rozpatruje reklamację w terminie 60 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji 12tri.pl  wysy┼éa U┼╝ytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informacj─Ö o wyniku przeprowadzonego post─Öpowania reklamacyjnego.
 6. U┼╝ytkownik przez udost─Öpnienie adresu elektronicznego, wyra┼╝a zgod─Ö na przesy┼éanie przez 12tri.pl  informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy, o której mowa w pkt. VIII.1, w odpowiedzi na z┼éo┼╝on─ů przez U┼╝ytkownika reklamacj─Ö.
   
 1. Postanowienia końcowe
 1. 12tri.pl  zachowuje prawo do zmiany tre┼Ťci niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany b─Öd─ů zamieszczane na stronie 12tri.pl  i wchodz─ů w ┼╝ycie z dniem publikacji.